REKLAMA  
ZAMKNIJ
 
wschód:
zachód:

wschód:
zachód:

 
Przeglądy myśliwskie BROŃ

Przeglądy broni myśliwskiej dostępnej na polskim rynku, z uwzględnieniem podziału na broń kulową, śrutową i kombinowaną. Parametry broni i ceny podane na podstawie informacji otrzymanych od dystrybutorów.

Przeglądy myśliwskie OPTYKA

Przeglądy optyki myśliwskiej dostępnej na polskim rynku. Parametry optyki i ceny podane na podstawie informacji otrzymanych od dystrybutorów.

Przeglądy myśliwskie PORADNIK

Artykuły publikowane na łamach "Braci Łowieckiej", poświęcone broni, optyce, amunicji i strzelectwu myśliwskiemu.

Tabele balistyczne
1
Jak korzystać z tabel balistycznych. Tabele balistyczne amunicji najpopoularniejszych kalibrów .30-06(7,62x63)/.308 Win. (7,62x51)/7x64
2
Parametry balistyczne i energetyczne wybranej amunicji: .308 Win./30-06 Spr./.300 Win. Mag./8x57 JS/8x 57 JRS/8x68 S/9,3x62/.243 Win./6,5x55 SE/.270 Win./7x57/7x64/7x65 R/7 Rem. Mag./.308 Win.
Imieniny:
 
Login:
 
Hasło:
 
 
Rejestracja
 
Ok
Szukaj:

 



Brać Łowiecka Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 9, tel. 22 824 57 28, faks 22 822 66 49
Adres do korespondencji: skr. pocz. 54, 00-973 Warszawa, e-mail: braclowiecka@oikos.net.pl
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, tel. 22 822 03 34, faks 22 822 66 49, e-mail: oikos@oikos.net.pl
KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie tylko za pisemnym zezwoleniem.